Travel

Travel · 03. februari 2018
The Netherlands and water, they are inextricably linked. Enjoy the richness of water and join me on my voyage.

Travel · 12. juli 2017
Als wandelambassadeur van het Duitse Verkeersbureau ben ik op bezoek in de Harz geweest.